Inleiding
Vrijmetselaars van loge De Drie Kolommen (in Rotterdam) willen belangstellenden kennis laten maken met onze vrijmetselaarsloge. Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Wij zoeken naar de verdieping van ons bestaan en naar manieren om, beginnend bij onszelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Jij zoekt jouw eigen route door het leven. Jij zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Ten minste éénmaal per jaar houden wij een (open) avond voor belangstellenden. Iedereen uit de regio die geïnteresseerd is in de vrijmetselarij is van harte welkom.

De eerstvolgende avond is op donderdag 30 september 2021.

Op deze avond gaan we er een bijzondere avond van maken. We gaan u deelgenoot maken van het mysterie dat wij de Koninklijke Kunst noemen. Voor deze avond hebben wij een aangepast rituaal geschreven om u een indruk te geven hoe vrijmetselaren verdieping vinden door te werken met symbolen en ritualen.

Laat u meevoeren met uw gevoel en gedachte, om een indruk te krijgen zoals wij die regelmatig mogen ontvangen.

Na de pauze komt Gert van den Burg aan het woord over de Vrijmetselarij in Rotterdam. Na deze lezing laten wij u kennismaken met de wijze waarop wij met elkaar van gedachten wisselen. Wij noemen dat compareren. U kunt vervolgens vragen stellen die u altijd al aan een vrijmetselaar hebt willen stellen.

Vrijmetselarij in Rotterdam

9p_3ver7Gert van den Burg is bedrijfseconoom en in het dagelijks leven actief als adviseur en trainer op het gebied van strategie-executie en performance management. Daarnaast coacht hij CFO’s, financieel directeuren en business controllers.

Gert is meester vrijmetselaar en lid van de vrijmetselaarsloge De Drie Kolommen in Rotterdam.

Tijdens zijn lezing gaat Gert in op het thema ‘Vrijmetselarij in Rotterdam; Waar gaat dat over?’ aan de hand van de volgende vragen:

  • Wat zoeken mensen die lid worden van de vrijmetselarij? En vinden ze dat ook?
  • Wat doen vrijmetselaren en wat houdt hen bezig?
  • Wat is de betekenis van ‘zoeken naar wat verbindt’ en ‘wegnemen wat mensen verdeelt?’
  • Wat houden de symbolen van de vrijmetselarij in en waar gaan de rituelen over?
  • Wat betekent vrijmetselaar zijn nu in de praktijk?

De avond begint om 20:00 (inloop vanaf 19:30) en zal rond 22:00 uur eindigen.
Toegang is € 5,00 (inclusief een kopje koffie of thee) en u kunt zich hieronder aanmelden.

Adres: Podium aan de Maas / Rotterdamse Logegebouw aan de Oostmaaslaan 950 te Rotterdam.
Alle dan geldende corona-regels zullen in acht genomen worden.

Aanmelden voor de Avond voor Belangstellenden: